Запись

Электронный архив ЖНАЕУ

Информация об архиве

 • » Морфометричні показники складок слизової оболонки яйцепроводу гусок
 • » Динаміка біологічного та хімічного споживання кисню в р. Жерев та її основних притоках
  Коткова, Т. М.; Селезньова, Г. О.; Kotkova, T.; Seleznyova, G.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Діагностичні критерії гепаторенального синдрому у собак за бабезіозу
  Горальська, І. Ю.; Goralska, I.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Ефективність застосування інсектоакарицидів проти великої смородинової попелиці на...
  Бакалова, А. В.; Bakalova, A.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Удосконалення елементів технології вирощування високоякісного насіння озимого жита в...
  Цуман, Н. В.; Абдурагімова, Т. В.; Tsuman, N.; Abduragimova, T.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Дослідження мікрофлори м’яса птиці щодо відповідності ветеринарно-санітарним вимогам
  Гарда, С. О.; Литвинов, Г. С.; Даниленко, С. Г.; Панасюк, І. В.; Garda, S.; Lytvynov, G.; Danylenko, S.; Panasiuk, I.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Агроекологічна оцінка класифікацій природних фітоценозів в умовах Полісся
  Смаглій, О. Ф.; Цуман, Н. В.; Журавель, С. В.; Журавель, С. С.; Smahliy, O.; Tsuman, N.; Zhuravel, S.; Zhuravel, S.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Морфометрія внутрішніх структур лівого шлуночка серця теличок залежно від типу...
  Демус, Н. В.; Demus, N.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Вплив способів обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив на вміст хлорофілу в...
  Іщук, О. В.; Швайка, О. В.; Ischuk, О.; Shwayka, O.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Аналіз гістоморфологічних параметрів судин теличок залежно від типу автономної...
  Демус, Н. В.; Горальський, Л. П.; Сокульський, І. М.; Demus, N.; Goralsky, L.; Sokulsky, I.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів Солотвинської еталонної...
  Климчик, О. М.; Klymchyk, O.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » До питання якості та безпеки м’яса кролів, вирощених у приватному секторі с. Клочеве...
  Довгій, Ю. Ю.; Котелевич, В. А.; Лігоміна, І. П.; Невмержицька, М. А.; Dovgy, Y.; Kothelevych, V.; Lihomina, I.; Newmerzhytska, M.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Особливості акумуляції свинцю в урбаноземах і фітоценозах на території м. Житомира
  Валерко, Р. А.; Мислива, Т. М.; Герасимчук, Л. О.; Valerko, R.; Myslyva, T.; Gerasymchuk, L.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Екологічність агровиробництва в Україні
  Тарасова, В. В.; Tarasova, V.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Порівняльний аналіз якості та безпеки продуктів забою птиці, яка вирощена у приватному...
  Довгій, Ю. Ю.; Котелевич, В. А.; Лігоміна, І. П.; Бурківська, Д. А.; Dovgy, Y.; Kothelevych, V.; Lihomina, I.; Burkivska, D.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Роль антропогенного фактора в деградации водоемов урбанизированного региона
  Дрозд, Г. Я.; Пашутина, Е. Н.; Белокобыльский, С. А.; Drozd, G.; Pashutina, E.; Belokobylskij, S.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Лінійна оцінка екстер’єру корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід...
  Пелехатий, М. С.; Кочук-Ященко, О. А.; Pelekhaty, M.; Kochuk-Yaschenko, O.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Короткоіснуючі елементи як фактор радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС
  Храпійчук, П. П.; Khrapiychuk, P.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Екологічне обґрунтування впливу заходів основного обробітку ґрунту в зерно-бурякових...
  Ременюк, Ю. О.; Бойчук, О. В.; Мартиненко, Є. В.; Орловський, М. Й.; Remenyk, Yu.; Boichuk, O.; Martunenko, E.; Orlovsky, M.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Вирощування ремонтних та надремонтних теличок і нетелей за різними технологіями
  Польовий, Л. В.; Поліщук, Т. В.; Данчевський, О. В.; Polyovy, L.; Polischuk, T.; Danchevsky, O.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Економічна оцінка застосування рідких комплексних добрив «Віталист» та «Оазис» при...
  Худяков, О. І.; Khudykov, A.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Динаміка накопичення 137Cs в кормах та організмі козулі європейської в лісових...
  Борщенко, В. В.; Borshchenko, V.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Ефективність непрямого відбору корів за габаритними розмірами
  Пелехатий, М. С.; Піддубна, Л. М.; Шуляр, Альона Л.; Pelekhaty, M.; Piddubna, L.; Shulyar, Alyona
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Кореляція поверхневих та внутрішньом’язових властивостей м'яса курчат-бройлерів у...
  Усатенко, Н. Ф.; Змієвська, Т. М.; Крижська, Т. А.; Охріменко, Ю. І.; Usatenko, N.; Zmievska, T.; Kryzhska, T.; Ohrimenko, Y.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
 • » Міграція важких металів в системі корми – організм бугайців на відгодівлі
  Савченко, Ю. І.; Савчук, І. М.; Савченко, М. Г.; Чорна, Л. І.; Карпюк, Н. А.; Savchenko, Yu.; Savchuk, I.; Savchenko, M.; Chorna, L.; Karpyuk, N.
  2020-10-01
  Просмотр записи | Просмотр оригинала
201 - 225 из 9690 результатов    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>