Просмотреть запись

Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини
Development of plugging systems for chemical deposits cementing in the wells of Dniepro-Donets Basin fields
 
Автор Ставичний, Є. М.
 
Тематика свердловина
тампонажний розчин
цементний камінь
корозійностійкий розширний тампонажний матеріал
стабілізована буферна суміш
well
plugging slurry
cement stone
corrosion-resistant reaming plugging material
stabilized buffing mixture
 
Описание Дисертаційну роботу присвячено розробленню тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ ДДЗ з метою підвищення якості та забезпечення надійності кріплення свердловин. Проаналізовано особливості споруджування свердловин на родовищах ДДЗ та досвід їх кріплення у хемогенних відкладах. За допомогою сучасних методів аналітичного аналізу та експериментальних досліджень із використанням методів математичного моделювання, методик досліджень, приладів і матеріалів проведено оцінювання базових тампонажних матеріалів та розроблено тампонажні систем для цементування хемогенних відкладів. Обгрунтовано та підтверджено техніко-технологічну доцільність застосування КРТМ-ПВ та СБС для забезпечення якісного цементування нафтогазових свердловин. На основі методики ортогонального центрально-композиційного планування здійснено оптимізацію рецептур КРТМ-ПВ та СБС. За результатами промислової апробації тампонажних систем КРТМ-ПВ та СБС підтверджено їх технологічну зручність у використанні та адаптованість для цементування обсадних колон, що сприяло підвищенню якості та надійності кріплення свердловин у складних гірничо-геологічних умовах.
The thesis is devoted to the development of plugging systems for chemical deposits cementing in the wells of Dniepro-Donets Basin fields to improve the quality and reliability of well casing. The features of well construction in the fields of Dniepro-Donets Basin and the experience of well casing in chemical deposits have been studied. Basic plugging materials have been assessed and plugging systems for chemical deposits cementing have been developed with the help of modem methods of analytical analysis and experimental studies using mathematical modelling methods, research methods, devices and materials. Technical and technological application efficiency of KRTM-PV and SBS have been substantiated and confirmed to provide quality cementing of oil and gas wells. Formulations of KRTM-PV and SBS have been optimized on the basis of orthogonal central composite planning. According to the results of practical testing of cementing systems KRTM-PV and SBS, their technological usability and adaptation for casing cementing contributing to the quality and reliability of well casing in complex geological conditions have been proved.
 
Дата 2016-06-13T05:51:30Z
2016-06-13T05:51:30Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Ставичний Євген Михайлович, Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 21 с.:іл., рис., табл.– 16-18
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/36
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу