Просмотреть запись

Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект
Preventing and combating corruption in law enforcement bodies: organizational and administrative aspects
 
Автор Івасенко, С. М.
 
Тематика антикорупційна політика
корупція
корупційна поведінка
посадові особи правоохоронних органів
проактивне управління
anti-corruption policy
corruption
corrupt behavior
law enforcement officials
proactive management
 
Описание У дисертації обгрунтовано теоретичні інтерпретації формування корупційної поведінки правоохоронця, антикорупційної діагностики особового складу та визначена типологізація правопорушників серед посадових осіб правоохоронних органів. Запропоновано використання основних принципів проактивного управління персоналом правоохоронних органів для протидії та запобігання корупції в правоохоронних органах та розроблено проект антикорупційної програми в правоохоронних органах на період 2016-2017 pp., яка дозволить забезпечити узгоджене застосування правових, економічних, освітніх, виховних, організаційних та інших заходів щодо запобігання корупції у правоохоронних органах для досягнення найбільшої ефективності запобіжних заходів, відповідальності та відшкодування шкоди, заподіяної корупційними правопорушеннями.
The dissertation lays groiinds to theoretical interpretation of the forming of law enforcement official’s corrupt behavior, anti-corruption diagnostic of personnel, and proposes the typology of law-breakers among law enforcement officials. It proposes implementation of personnel proactive management basic principles to combat and prevent corruption in law enforcement bodies, and developed a draft of anti-corruption program in law enforcement bodies for the period of 2016-2017, which will enable consistent application of legal, economic, educational, instructional, organizational and other measures to prevent corruption in law enforcement bodies, to achieve the best effectiveness of preventive measures, liability, and compensation of corruption caused damage.
 
Дата 2016-06-13T05:51:32Z
2016-06-13T05:51:32Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Івасенко Сергій Миколаєвич, Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– К., 2016.– 20 с.– 16-17
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/43
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу