Просмотреть запись

Організаційний механізм державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Організаційний механізм державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції
The organizational mechanism of public administration with Ukrainian pipeline systems in context of European integration
 
Автор Ісаєва, І. М.
 
Тематика механізми державного управління
організаційний механізм
магістральні трубопровідні системи
нафтогазотранспортні системи
транзит нафти і газу
Європейський енергетичний простір
інтеграція
mechanisms of Public Administration
organizational mechanism
pipeline systems
oil and gas transport systems
oil and gas transit
European energy space
integration
 
Описание В дисертації досліджено та встановлено причини неефективного функціонування вітчизняних нафто газотранспортних систем. Визначено зовнішні і внутрішні фактори, які впливають на формування українського законодавства для регулювання функціонування вітчизняного магістрального трубопровідного транспорту. Науково обгрунтовано пріоритети державного управління функціонуванням магістральних трубопровідних систем в умовах євро інтеграції. Доведено доцільність виведення з контуру управління магістральними трубопровідними системами урядових чинників. Розроблено багатофункціональну систему державного регулювання і управління функціонуванням магістральних трубопровідних систем України для інтегрування її в Європейський енергетичний простір.
It is explored and established the reasons of national oil and gas transport systems inefficient functioning. The external and internal factors influenced Ukrainian legislation in regulation national pipeline transport functioning are defined. The public administration priorities of pipeline systems functioning are scientifically justified for European integration terms. Advisability of government factors output from pipeline systems management is proved. The multifunctional system of public administration and Ukrainian pipeline systems functioning management are developed for its integration in European energy space.
 
Дата 2016-06-13T05:51:32Z
2016-06-13T05:51:32Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Ісаєва Ірина Миколаївна, Організаційний механізм державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 20 с.:рис.– 16-18
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/44
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу