Просмотреть запись

Автоматизація управління ГТС: стан та перспективи розвитку з використанням MES

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Автоматизація управління ГТС: стан та перспективи розвитку з використанням MES
 
Автор Пономарьов, Ю. В.
Притула, М. Г.
Химко, О. М.
Чекурін, В. Ф.
 
Тематика газотранспортна система
автоматизація управління
програмно-технічні комплекси
gas transmission system
management automation
hardware and software suites
 
Описание У статті дано аналіз стану автоматизації управління газотранспортною системою як виробничо-комерційним комплексом. Здійснено огляд технічних і програмних засобів, які можна використовувати для автоматизації управління на різних рівнях, їхніх виробників і постачальників, а також фірм, які надають послуги із розроблення та впровадження систем автоматизації управління. Розглянуто схему взаємодії засобів автоматизації різних рівнів моделі функціональної ієрархії управління виробничим підприємством. На цій основі запропоновано структуру програмно-технічного комплексу для автоматизації управління ГТС І розглянуто функції його складових.
The paper analyzes the automation status of management of the gas transmission system (GTS) viewed as production and business facility. Hardware and software to be used for various GTS management automation levels, their manufacturers and suppliers providing the management automation system development and implementation services are reviewed. A scheme of interaction of different level automation facilities within the model of functional hierarchy of manufacturing enterprise management is considered. Based on the above, a structure of the hardware and software suite for GTS management automation is suggested and functions of its components are considered.
 
Дата 2016-06-29T13:07:07Z
2016-06-29T13:07:07Z
2015
 
Тип Article
 
Идентификатор Автоматизація управління ГТС: стан та перспективи розвитку з використанням MES / Ю. В. Пономарьов, М. Г. Притула, О. М. Химко, В. Ф. Чекурін // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 5. - C. 40-45.
2409-7500
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/321
 
Язык uk
 
Издатель Нафтогаз України