Просмотреть запись

Еластичність підприємства: теоретичні основи і практичний вимір

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Еластичність підприємства: теоретичні основи і практичний вимір
 
Автор Ясінська, Й.
 
Тематика підприємство
зміни
еластичність підприємства
еластичність загальна
еластичність часткова
управління еластичністю
enterprise
changes
elasticity of an enterprise
overall elasticity
partial elasticity
elasticity management
 
Описание В статті, на основі аналізу наявного в науковому і практичному обігу розуміння різними авторами поняття еластичності підприємства, пропонуються перелік рекомендацій щодо практичного використання рішень керівництва, орієнтованих на формування різних складових загальної еластичності підприємства як цілісної системи, розглядаються особливості і вагомість таких складових загальної еластичності, як еластичність основних і допоміжних процесів, людських ресурсів, організаційної структури та ін. Продемонстровано, що еластичність є багатовимірним і досить трудомістким для визначення на рівні всього підприємства поняттям, в зв'язку з чим можливість її узагальненого визначення за результатами аналізу еластичності різних складових і на різних рівнях є актуальним і важливим завданням. Вказано, що об'єктом подальших досліджень повинні стати питання доцільності формування загальної еластичності підприємства шляхом впливу на всі її можливі складові, а особливо ті, які відіграють домінуючу роль інтерпретації еластичності підприємства як цілісної системи.
In the article, on the basis of the analysis in scientific and practical understanding of the notion of elasticity of an enterprise by various authors, a list of recommendations for practical use of management decisions, oriented at the formation of various components of total elasticity of and enterprise as an integral system are proposed. Peculiarities and importance of such components of total elasticity as elasticity of main and auxiliary processes, human resources, organizational structure etc. It has been demonstrated that elasticity is a multi-dimensional and a rather time-consuming parameter to be determined on the level »of an entire enterprise, and because of that the capability of its generalized assessment based on the results from analyzing of elasticity of various components on different levels is an actual and an important task. It has been said that the feasibility of forming a total elasticity of an enterprise by influencing all of its possible components, especially the ones that play a dominating role in the interpretation of the elasticity of an enterprise as an integral system, has to be the topic for further research.
 
Дата 2016-06-30T10:20:47Z
2016-06-30T10:20:47Z
2014
 
Тип Article
 
Идентификатор Ясінська, Й. Еластичність підприємства: теоретичні основи і практичний вимір / Й. Ясінська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 1. - С. 102-108.
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/323
 
Язык uk
 
Издатель ІФНТУНГ