Просмотреть запись

Економічний механізм управління нафтогазовидобувними підприємствами при освоєнні залишкових запасів вуглеводнів

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Економічний механізм управління нафтогазовидобувними підприємствами при освоєнні залишкових запасів вуглеводнів
 
Автор Витвицький, Я. С.
Петрунчак, І. М.
 
Тематика освоєння залишкових запасів
державне регулювання
методи управління
стратегія підприємства
економічні стимули
residuals development
government rеgulation
management methods
enterprise strategy
еconomie incentives
 
Описание У роботі розроблено механізм управління нафтогаовидобувними підприємствами з освоєння залишкових запасів вуглеводнів. До елементів цього організаційно-економічного механізму належить інституційно-організаційне, нормативно-правове, геолого-геофізичне, інформаційне, інноваційне, фінансове, кадрове, мотиваційне забезпечення, цінова політика, податкове стимулювання та забезпечення тотального контролінгу. Визначено, що використання всіх структурних елементів механізму в рамках стратегії розвитку підприємств дозволить підвищити ефективність їх діяльності.
The article describes management йconomie mechanism of oil and gas enterprises during residual hydrocarbons development. Institutional and organizational, regulatory, geological and geophysical, information, innovation, finance, human resources, motivational support; pricing, tax incentives and total controlling ensuring belong to the йlйments of the organizational and йconomie mechanism.Determined that the use of ail the structural йlйments of the mechanism within the enterprise development strategy will increase the effнciency of their activities.
 
Дата 2016-07-01T07:39:35Z
2016-07-01T07:39:35Z
2014
 
Тип Article
 
Идентификатор Витвицький, Я. С. Економічний механізм управління нафтогазовидобувними підприємствами при освоєнні залишкових запасів вуглеводнів / Я. С. Витвицький, І. М. Петрунчак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 1. - С. 11-18.
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/339
 
Язык uk
 
Издатель ІФНТУНГ