Просмотреть запись

Математичне моделювання якісно-інформативних процесів дзвонових витратовимірювальних установок

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Математичне моделювання якісно-інформативних процесів дзвонових витратовимірювальних установок
 
Автор Середюк, О. Є.
 
Описание Розроблено математичну модель якісно-інформативних гідродинамічних процесів у витіснювачі дзвонових витратовимірювальних установок з обертовим дзвоном. Здійснений аналітичний розв'язок складеної системи диференціальних рівнянь, внаслідок чого отримані залежності для зміни напруження сил гідродинамічного тертя стінки дзвона в функціональній залежності від геометричних розмірів установки, швидкості руху і глибини занурення дзвона. Проведений чисельний аналіз одержаних результатів, подана їх графічна інтерпретація і встановлений зв'язок з якісними характеристиками витратовимірювальних установок.
 
Дата 2016-07-01T07:34:44Z
2016-07-01T07:34:44Z
1997
 
Тип Article
 
Идентификатор Математичне моделювання якісно-інформативних процесів дзвонових витратовимірювальних установок / О. Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. - 1997. - № 1. - С. 29-33.
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/338
 
Язык uk
 
Издатель ІФНТУНГ