Просмотреть запись

Гiсторыя Беларусi ў кантэксце сусветнай цывiлiзацыi

Репозиторий БНТУ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Гiсторыя Беларусi ў кантэксце сусветнай цывiлiзацыi
Кароткi курс лекцый : навучальны дапаможнiк для студэнтаў БНТУ
 
Автор Баландзiн, К. I.
Хромчанка, Дз. М.
 
Тематика История Беларуси
 
Описание На аснове аналiзу канкрэтна-гiстарычнага матэрыялу, змешчанага ў метадычнай лiтаратуры, гiстарычных даследаваннях, дакументальных крынiцах, у сцiслым выглядзе падаецца сiстэматызаваная гiсторыя Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён, праслежваюцца характэрныя рысы сацыяльна-эканамiчнага, палiтычнага i культурнага развiцця беларускiх зямель у старажытны час, у перыяды ўваходжання ў склад Вялiкага княства Лiтоўскага, Рэчы Паспалiтай, Расiйскай iмперыi, у савецкi час, на этапе станаўлення самастойнай беларускай дзяржаўнасцi. Для студэнтаў i выкладчыкаў ВНУ, шырокага кола чытачоў, якiя цiкавяцца айчыннай гiсторыяй.
 
Дата 2012-04-12T11:20:20Z
2012-04-12T11:20:20Z
2009
 
Тип Объект обучения (Learning Object)
Книга, монография (Book)
 
Идентификатор Баландзiн К.I. Каф."История, мировая и отеч. культура" БНТУ Гiсторыя Беларусi ў кантэксце сусветнай цывiлiзацыi [Электронны рэсурс] : кароткi курс лекцый : навучальны дапаможнiк для студэнтаў БНТУ / Баландзiн К. I., Хромчанка Д. М., кол. авт. Беларускi нацыянальны тэхнiчны унiверсiтэт. Кафедра гiсторыi,сусветнай i айчыннай культуры . - Электрон. дан.. - БНТУ, 2009.
http://rep.bntu.by/handle/data/2253
94 (476) (075.8)
 
Язык be_BE
 
Охват Мiнск
 
Издатель БНТУ